ซื้อสินค้า โทร.02-5110240 | 081-4563232

เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน

เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน

​​​​​​​รายละเอียดโปรโมชัน

เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2567

ซื้อสินค้าหรือบริการ ที่เข้าร่วมรายการ ครบตามกำหนด ลุ้นรับของรางวัล 2 ต่อ

ต่อที่ 1
ซื้อสินค้าหรือบริการ ของ บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ครบ 5,000 บาท /บิล ) รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นของรางวัล

ต่อที่ 2
ซื้อสินค้า ปูนซิเมนต์ ที่ร่วมรายการ ครบ 10,000 บาท /บิล ) รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นของรางวัล

ผลิตภัณฑ์ และงานบริการของบริษัท เอสซีจี ที่ร่วมรายการ ได้แก่
กลุ่มสินค้าปูนซีเมนต์, กลุ่มสินค้างานหลังคา, กลุ่มสินค้า ฉนวนกันความร้อน,  กลุ่มสินค้า แผ่นโปร่งแสง, กลุ่มสินค้าวัสดุ อะคูสติก, กลุ่มสินค้างาน ฝ้า-ระแนง, กลุ่มสินค้างาน ผนังสมาร์ทบอร์ด-ไม้ฝา, กลุ่มสินค้างาน ไม้ตกแต่ง, กลุ่มงานบริการ มุงหลังคา, กลุ่มสินค้างาน แลนด์สเคป, กลุ่มสินค้างาน พื้น  และผลิตภัณฑ์เอสซีจี อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนและทำการส่งใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่ร่วมรายการ มาที่ SCG Brand | LINE Official เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมรายการตามจำนวนสิทธิทั้งหมดพิมพ์ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ นำมาใส่ในภาชนะโปร่งใสเพื่อจับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

​​​​​​​รายละเอียดของรางวัล
จับรางวัลครั้งที่ 1 :
วันที่ 29 เมษายน 2567 (จำนวน 32 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 115,353.00 บาท)
รางวัลที่ 1 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S23 FE (128GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,500 บาท 
รางวัลที่ 3 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

จับรางวัลครั้งที่ 2 : 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 31 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 99,853.00 บาท)

รางวัลที่ 1 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 2 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

จับรางวัลครั้งที่ 3 : 
วันที่ 29 มิถุนายน 2567 (จำนวน 32 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 115,353.00 บาท)

รางวัลที่ 1 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy S23 FE (128GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,500 บาท 
รางวัลที่ 3 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

จับรางวัลครั้งที่ 4 : 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 (จำนวน 31 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 99,853.00 บาท)

รางวัลที่ 1 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 2 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

จับรางวัลครั้งที่ 5 : 
วันที่ 29 สิงหาคม 2567 (จำนวน 33 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 914,353.00 บาท)

รางวัลที่ 1 รถยนต์ GWM New ORA Good Cat รุ่น PRO จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 799,000 บาท
รางวัลที่ 2 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพ่วงข้าง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,853 บาท
รางวัลที่ 3 Samsung Galaxy S23 FE (128GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,500 บาท 
รางวัลที่ 4 จี้ทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท
รางวัลที่ 5 บัตรของขวัญโลตัส จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000  บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000บาท

​​​​​​​เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายของรางวัลอย่างไร 

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีในนามลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 3. กรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ปกครองของผู้โชคดีต้องเป็นผู้เซ็นรับทราบในเอกสารยืนยันการรับรางวัล ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หากผู้โชคดีไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายื่นให้บริษัทฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการได้รับ
 4. ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี Facebook SCG Brand, Line SCG Brand, Website https://www.scgbuildingmaterials.com/
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว (หากมี) เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าพรบ. ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของรางวัลและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลให้กับผู้โชคดี
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อโต้แย้งนั้นๆ และให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 9. พนักงานของบริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง และพนักงานของบริษัท เอสซีจี ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 10. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลสูงสุด ต่อ 1 รอบ ของการจับรางวัล
 11. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำตามกติกาที่กำหนดครบถ้วนเท่านั้น

วิธีร่วมสนุก

สนใจสอบถามทาง Line หรือโทรสอบถามข้อมูล สินค้า และบริการ
ติดต่อฝ่ายขายโทร.  02-1944899 ,02-1499344 Line : @Towiwat

รับงานทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล 

เชิญชมตัวอย่างสินค้าได้ที่ร้าน

หจก. ต.วิวัฒน์ค้าวัสดุภัณฑ์ (1987)

TOWIWAT HOUSING EXPERT BY SCG

สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ
Line : @towiwat
02-1944899 ,02-1499344

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

 1. เอสซีจี 111 ปี จับแจกแตกทุกเดือน ซื้อสินค้าหรือบริการ ที่เข้าร่วมรายการ ครบตามกำหนด ลุ้นรับของรางวัล 2 ต่อ
  ต่อที่ 1 ซื้อสินค้าหรือบริการ ของ บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ครบ 5,000 บาท /บิล ) รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นของรางวัล
  ต่อที่ 2 ซื้อสินค้า ปูนซิเมนต์ ที่ร่วมรายการ ครบ 10,000 บาท /บิล ) รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นของรางวัล

ใส่ความเห็น

×
×

Cart