ซื้อสินค้า โทร.02-5110240 | 081-4563232

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !! ‘แร่ใยหิน’ เป็นกลุ่มของแร่ในธรรมชาติจำพวกเส้นใยเซอร์เพนไทน์ (serpentine)  หรือแอมฟิโบล (amphibole) ซึ่งในอดีตและปัจจุบันมีประโยชน์ทางการค้า เนื่องจากมีคุณสมบัติแข็งแรง เป็นสื่อนำความร้อนต่ำ และทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี  จึงนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ  เช่น  แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา  ท่อน้ำประปา  ผ้าห่มกันไฟและฉนวน  คลัทช์ และเบรก วงแหวนและแผ่นรองในรถยนต์ เป็นต้น 

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!

ซึ่งนอกจากแร่ใยหินจะมีประโยชน์ด้านการผลิตแล้ว ยังมีอันตรายตามมาด้วยเช่นกัน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการสัมผัสแร่ใยหิน ซึ่งอาจเกิดจากการสูดหายใจเอาเส้นใยที่ปนเปื้อนในอากาศ ในสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน หรือจากอากาศในอาณาบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดการปนเปื้อน หรืออากาศในห้องภายในบ้าน หรืออาคารที่มีวัสดุทำจากแร่ใยหินที่แตกร่วนนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งปอด กล่องเสียงและรังไข่ , โรคเมโสเธลิโอมา (mesothelioma)* และโรคใยหิน (asbestosis) 

*Mesothelioma คือมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและเยื่อหุ้มอื่น แต่ส่วนมากหมายถึงมะเร็งเยื่อหุ้มปอด

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงทำให้หลายคนตระหนักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันมากขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะที่ฝุ่นเป็นพิษ มีสถานการณ์โรคระบาด รวมไปถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต มีความสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงใส่ใจการเลือกของกินของใช้ต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพให้น้อยที่สุด

ซึ่งหลังคาเอสซีจี ได้ตระหนักถึงสุขภาพของผู้บริโภคเช่นกัน จึงยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในการผลิตกระเบื้องหลังคา โดยเป็นรายแรกที่ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจากแร่ใยหินเป็นสารอันตรายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!

ทั้งนี้ในส่วนของหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ “ไฟเบอร์ไฮบริดพลัส” (Fiber Hybrid+ Technology) ที่ช่วยผสานปูนเอสซีจี และเส้นใยธรรมชาติ ให้มีแรงยึดเกาะกันได้อย่างเหนียวแน่น เสริมความแข็งแรงให้กระเบื้องหลังคาได้เป็นอย่างดี ทำให้แผ่นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์มีเนื้อเหนียวแน่น แข็งแรง ทนทานต่อการหักงอ ไม่แตกหักง่าย และที่สำคัญมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย 

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!
อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!

หลังคาเอสซีจีใส่ใจในสุขภาพของเจ้าของบ้าน เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ตลอดมาเรื่องความปลอดภัย อยู่สบาย หากเลือกใช้หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ของเอสซีจีทุกรุ่น  ด้วยความปรารถนาดีจาก หลังคาเอสซีจี รุ่น ลอนคู่ไฮบริด กระเบื้องหลังคาที่คนไทยส่วนใหญ่มั่นใจเลือกใช้มายาวนานกว่า 80 ปี พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ใส่ใจสุขภาพเจ้าของบ้าน เพื่อให้คนไทยมีบ้านที่อยู่สบาย และมีชีวิตที่ดีภายใต้หลังคาเอสซีจี

อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!
อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !!

อ้างอิง และขอบคุณข้อมูลแร่ใยหินจาก: องค์การอนามัยโลก World Health Organization

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. อันตรายจากแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง !! ‘แร่ใยหิน’ เป็นกลุ่มของแร่ในธรรมชาติจำพวกเส้นใยเซอร์เพนไทน์ (serpentine) หรือแอมฟิโบล (amphibole) ซึ่งในอดีตและปัจจุบันมีประโยชน์ทางการค้า เนื่องจากมีคุณสมบัติแข็งแรง เป็นสื่อนำความร้อนต่ำ และทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี จึงนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น แผ่นกระเบื้องมุงหลังคา ท่อน้ำประปา ผ้าห่มกันไฟและฉนวน คลัทช์ และเบรก วงแหวนและแผ่นรองในรถยนต์ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

×
×

Cart