ซื้อสินค้า โทร.02-5110240 | 081-4563232

บ้านเพื่อสุขภาพ ต้องระบายอากาศได้ดี

บ้านเพื่อสุขภาพ ต้องระบายอากาศได้ดี

บ้านเพื่อสุขภาพ ต้องระบายอากาศได้ดี

บ้านเพื่อสุขภาพ ต้องระบายอากาศได้ดี บ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัย ควรมีการถ่ายเทอากาศผ่านช่องเปิดต่างๆ ของบ้านอย่างเพียงพอ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเร่งอัตราระบายอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสภาวะอยู่สบายและมีสุขภาพดีของผู้อยู่อาศัย

บ้านที่เราอยู่อาศัยได้อย่างสุขสบาย อาจไม่ใช่แค่มีโครงสร้างแข็งแรงและพื้นที่ใช้สอยลงตัวเท่านั้น แต่ยังต้องอยู่ภายใต้สภาพอากาศที่เหมาะสม และที่สำคัญคือต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าว ช่วยลดภาระเครื่องปรับอากาศในการขับไล่ความร้อนกับความชื้น ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย

เจ้าของบ้านอาจสงสัยว่า ทำไมการระบายอากาศในบ้านจึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นเพราะว่าหากบ้านของเรามีอัตราการระบายอากาศไม่เพียงพอ นอกจากความร้อนกับความชื้นจะสะสมจนทำให้รู้สึกอบอ้าวไม่สบายตัวแล้ว  ความชื้นนี้เองยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ไรฝุ่นกับเชื้อราตามฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ ข้าวของอุปกรณ์ต่างๆ เจริญเติบโตได้ดี เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดนอกจากนี้ หากเราหายใจในอากาศเดิมที่ไม่ได้ถ่ายเทมานาน ปริมาณออกซิเจนจะลดลง ในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมีมากจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย เช่น ทำให้หายใจลำบาก รู้สึกง่วง ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองในเด็ก

ดังนั้น การถ่ายเทเอาอากาศเก่าของเดิมออกไป พร้อมเปิดรับอากาศใหม่เข้ามาให้เพียงพอนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะช่วยให้บ้านของเราเป็นบ้านอยู่สบายและส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้ โดยธรรมชาติแล้วการมีช่องเปิด เปิดประตูหน้าต่าง ในปริมาณและตำแหน่งที่เหมาะสม ก็จะทำให้อากาศในบ้านถ่ายเทเข้าออกได้ อย่างไรก็ตาม บ้านหลายแห่งโดยเฉพาะในเขตเมืองอาจมีข้อจำกัด เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะสูง หรือสมาชิกในครอบครัวออกไปทำงานนอกบ้านกันหมด จึงต้องปิดประตูหน้าต่างไว้เกือบทั้งวัน ทำให้ไม่สามารถระบายอากาศได้เพียงพอ

บ้านเพื่อสุขภาพ ต้องระบายอากาศได้ดี
ภาพ: การระบายอากาศในบ้านผ่านทางช่องเปิดและประตูหน้าต่างที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีทั้งทางลมเข้าและทางลมออก

กรณีที่การระบายอากาศในบ้านไม่เพียงพออาจต้องพึ่งอุปกรณ์ช่วยเร่งอัตราการระบายอากาศ  ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Active AIRflowTM System  ซึ่งอาศัยช่อง Grille เป็นช่องทางให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในบ้าน โดยจะมีพัดลมของชุดระบายอากาศทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านฝ้าเพดาน สู่โถงหลังคา ก่อนจะระบายออกนอกบ้าน ระบบควบคุมอัตโนมัติจะกำหนดให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานต่อเนื่อง จนกว่าสภาวะอากาศภายในบ้านอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจะหยุดทำงาน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ มีการคำนวณจุดติดตั้งให้สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ของบ้าน เพื่อให้ได้การระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับห้องติดเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานบ่อยๆ อย่างห้องนอนนั้น อาจเลือกติดตั้งระบบ Well AIR ซึ่งประกอบด้วย Smart Switch ทำงานควบคู่กับพัดลมระบายอากาศ  ระบบจะตรวจจับสภาพอากาศภายในห้อง โดยวัดจากระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น อุณหภูมิ และสารระเหยจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ (เช่น สารระเหยจาก เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัด สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ)  เมื่อคุณภาพอากาศต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ จนกระทั่งสภาพอากาศเป็นไปตามเกณฑ์ พัดลมระบายอากาศจึงหยุดทำงาน

บ้านเพื่อสุขภาพ ต้องระบายอากาศได้ดี
ภาพ: กลไกการทำงานของระบบ Active Airflow System
บ้านเพื่อสุขภาพ ต้องระบายอากาศได้ดี
ภาพ: ลักษณะการติดตั้งเชื่อมต่ออุปกรณ์ Well AIR

มาถึงตรงนี้ เจ้าของบ้านคงทราบถึงความสำคัญของการระบายอากาศที่ดี ซึ่งทำได้ด้วยการกำหนดให้มีช่องเปิดและประตูหน้าต่าง สำหรับถ่ายเทอากาศเข้าออกอย่างเพียงพอ แต่หากไม่สามารถทำได้ก็ยังมีอีกทางเลือก คือ ใช้อุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยกลไกช่วยเร่งอัตราการระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสภาวะอยู่สบาย และลดความเสี่ยงต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกในบ้าน

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

ใส่ความเห็น

×
×

Cart