scg-towiwat.com

บริการพ่นละอองฆ่าไวรัส covid19

บริการพ่นละอองฆ่าไวรัส covid19

เหมาะกับสถานที่ที่เป็นพื้นที่ปิด และมีการสัญจรเข้าออกของผู้คนจำนวนมากบ้านอยู่อาศัย โรงเรียน อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รถโดยสาร เครื่องบิน สถานบันเทิง เป็นต้น(ดูแลรักษา)

ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ

ใส่ความเห็น

รับสมัครงาน
0

รถเข็นของคุณ