ซื้อสินค้า โทร.02-5110240 | 081-4563232

คำศัพท์ของคนสร้างบ้าน

คำศัพท์ของคนสร้างบ้าน

คำศัพท์ของคนสร้างบ้าน

(สแลบ) คือ สิ่งก่อสร้างสำหรับการพักอาศัย นอนหลับพักผ่อน มีพื้นที่ส่วนตัวอันแสนสงบให้หายเหนื่อยล้า และพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับคนในบ้านอย่างอบอุ่น การจะมีบ้านหลังแรกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเตรียมตัวอย่างดี มีการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

คำศัพท์ของคนสร้างบ้าน

การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ณ ที่ว่าการเขต หรือที่ว่าการอำเภอ

Slab (สแลบ) เป็นคำเรียกรูปแบบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีลักษณะแบนและเป็นผืนแผ่ในแนวนอน  มักใช้ในส่วนของพื้น หลังคา ดาดฟ้า และระเบียง  การก่อสร้างใช้วิธีเดียวกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ซึ่งมีทั้งรูปแบบคอนกรีตหล่อในที่และแผ่นหล่อสำเร็จรูปจากโรงงาน โดยรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้ชำนาญการ

สำหรับ Slab คอนกรีตหล่อในที่ที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ Slabs on Beam, Slabs on Ground, Flat Slabs ฯลฯ ซึ่งมักใช้ในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสน้ำหรือฝนโดยตรง เช่น ห้องน้ำ ดาดฟ้า ระเบียง เป็นต้น ส่วนแผ่นหล่อสำเร็จรูปที่พบเห็นได้ไม่ยากในงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่ แผ่นพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ซึ่งต้องวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตทับ มักใช้ในพื้นที่ภายในอาคารทั่วไป และยังมีรูปแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปในบ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบ Precast ด้วยเช่นกัน

คำศัพท์ของคนสร้างบ้าน

ภาพ: แผ่นพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ซึ่งเป็น Slab รูปแบบหนึ่ง

คำศัพท์ของคนสร้างบ้าน

ภาพ: กันสาดยื่นไร้คานรองรับแบบ Flat Slab

คำศัพท์ของคนสร้างบ้าน

ภาพ: แผ่นพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ซึ่งเป็น Slab รูปแบบหนึ่ง

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. คำศัพท์ของคนสร้างบ้าน (สแลบ) คือ สิ่งก่อสร้างสำหรับการพักอาศัย นอนหลับพักผ่อน มีพื้นที่ส่วนตัวอันแสนสงบให้หายเหนื่อยล้า และพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับคนในบ้านอย่างอบอุ่น การจะมีบ้านหลังแรกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเตรียมตัวอย่างดี มีการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

ใส่ความเห็น

×
×

Cart