ซื้อสินค้า โทร.02-5110240 | 081-4563232

ขั้นตอนตรวจเช็คสาเหตุหลังคารั่วเบื้องต้นด้วยตัวเอง

ขั้นตอนตรวจเช็คสาเหตุหลังคารั่วเบื้องต้นด้วยตัวเอง

ขั้นตอนตรวจเช็คสาเหตุหลังคารั่วเบื้องต้นด้วยตัวเอง จากภายนอกบ้าน และอีก 2 ขั้นตอนตรวจสอบได้เองจากภายในบ้าน เพื่อจะได้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขก่อนจะสร้างความเสียหายมากขึ้น

หลังคาเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้านที่ช่วยกันแดด ลม และฝน เราจึงควรหมั่นสังเกตและตรวจสอบจุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบ้านเก่า หรือบ้านที่อยู่อาศัยมาได้สักระยะ อาจพบปัญหาหลังคารั่วในช่วงฤดูฝนหรือมีพายุเข้าได้ ซึ่งมักจะทำให้เกิดรอยคราบน้ำ ราดำ และสีพองลอกล่อนบนฝ้าเพดานหรือผนังบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายจนเกินไป เรามี 7 ขั้นตอนตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาหลังคารั่วได้ด้วยตัวเอง โดยการสังเกตจากภายนอก 5 ขั้นตอน และตรวจสอบจากภายในบ้าน 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภาพ: น้ำฝนรั่วลงมายังฝ้าเพดานจนเกิดคราบเหลือง
ภาพ: น้ำฝนรั่วลงมายังฝ้าเพดานจนเกิดคราบเหลือง
ภาพ: น้ำฝนรั่วลงมายังฝ้าเพดานจนเกิดคราบราดำ
ภาพ: น้ำฝนรั่วลงมายังฝ้าเพดานจนเกิดคราบราดำ

5 ขั้นตอนสังเกตหลังคาจากภายนอกบ้าน

  1. สังเกตรูปทรงหลังคาว่าได้ระดับ มีความสมมาตรดี สวยงาม ไม่เอียงหรือบิดเบี้ยว หากพบสิ่งผิดสังเกต อาจเกิดจากโครงหลังคาเริ่มเสียหาย เช่น แปแอ่นตัว

  2. กระเบื้องมุงหลังคาติดตั้งได้แนว ไม่เผยอ เพราะส่วนที่กระเบื้องขยับหลุดจากแนว หรือเผยอขึ้น ทำให้น้ำฝนรั่วลงได้ง่าย

  3. ลองดูว่ามีรอยร้าวบนแผ่นกระเบื้องหลังคาหรือไม่

  4. ครอบหลังคาทั้งแนวสันหลังคาและตะเข้สันปิดมิดชิดหรือไม่ หากเป็นครอบเปียก ให้สังเกตว่าปูนใต้ครอบมีรอยร้าวหรือไม่ เพราะเป็นจุดที่น้ำค่อยสะสมและซึมผ่านได้

  5. มองหาคราบน้ำบนฝ้าชายคาว่ามีหรือไม่ ถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายภายในบ้าน แต่ส่งผลต่อความสวยงามและความเสียหายของวัสดุฝ้าชายคาได้เช่นกัน

ภาพ: กระเบื้องหลังคาที่มุงได้ระดับ เป็นแนวตรง
ภาพ: กระเบื้องหลังคาที่มุงได้ระดับ เป็นแนวตรง
ภาพ: กระเบื้องหลังคาติดตั้งแนบสนิทกัน ไม่เผยอ
ภาพ: กระเบื้องหลังคาติดตั้งแนบสนิทกัน ไม่เผยอ
ภาพ: กระเบื้องหลังคาขยับเขยื้อน ไม่ตรงแนว ทำให้เกิดช่องให้น้ำฝนไหลเข้าบ้านได้
ภาพ: กระเบื้องหลังคาขยับเขยื้อน ไม่ตรงแนว ทำให้เกิดช่องให้น้ำฝนไหลเข้าบ้านได้
ภาพ: กระเบื้องหลังคาแตกทะลุ
ภาพ: กระเบื้องหลังคาแตกทะลุ
ภาพ: ครอบตะเข้สันติดตั้งอยู่ในแนวที่ได้ระดับ และรางน้ำสอดใต้กระเบื้องแนวตะเข้รางอย่างสม่ำเสมอ
ภาพ: ครอบตะเข้สันติดตั้งอยู่ในแนวที่ได้ระดับ และรางน้ำสอดใต้กระเบื้องแนวตะเข้รางอย่างสม่ำเสมอ
ภาพ: กระเบื้องครอบสันหลังคาแตก
ภาพ: กระเบื้องครอบสันหลังคาแตก
ภาพ: รางน้ำฝน และไม้เชิงชายติดตั้งเรียบร้อย แน่นหนา และได้ระดับ
ภาพ: รางน้ำฝน และไม้เชิงชายติดตั้งเรียบร้อย แน่นหนา และได้ระดับ
ภาพ: ฝ้าชายคาที่อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีคราบน้ำ
ภาพ: ฝ้าชายคาที่อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีคราบน้ำ

2 ขั้นตอนตรวจสอบหลังคารั่วจากภายในบ้าน

  1. สังเกตว่ามีรอยคราบน้ำที่ฝ้าเพดาน (หรือไหลมาที่ผนัง) ตลอดจนรอยบวมพองของสีหรือไม่ กรณีนี้ถ้าพบแล้วปล่อยทิ้งไว้นาน อาจทำให้ฝ้าเพดาน (ยิปซัม) เปื่อยหรือพังถล่มลงมาได้หากพบคราบน้ำที่ฝ้าเพดาน ควรเปิดช่องเซอร์วิส หรือเจาะฝ้าเป็นช่องพอดีตัวเพื่อหาสาเหตุหรือจุดที่หลังคารั่วซึม โดยมองหาช่องที่แสงที่สามารถส่องเข้ามาภายในได้ (ควรตรวจสอบช่วงกลางวัน) หรือมองหาคราบน้ำที่โครงหลังคา เพราะบางครั้งน้ำฝนอาจจะไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ เช่น ในกรณีบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หรือบ้านแฝด จุดที่น้ำฝนรั่วอาจอยู่ที่บ้านข้างๆ แต่น้ำฝนก็สามารถไหลมาตามโครงหลังคามาถึงบ้านของเราได้เช่นกัน

  2. หากพบคราบน้ำที่ฝ้าเพดาน ควรเปิดช่องเซอร์วิส หรือเจาะฝ้าเป็นช่องพอดีตัวเพื่อหาสาเหตุหรือจุดที่หลังคารั่วซึม โดยมองหาช่องที่แสงที่สามารถส่องเข้ามาภายในได้ (ควรตรวจสอบช่วงกลางวัน) หรือมองหาคราบน้ำที่โครงหลังคา เพราะบางครั้งน้ำฝนอาจจะไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ เช่น ในกรณีบ้านทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หรือบ้านแฝด จุดที่น้ำฝนรั่วอาจอยู่ที่บ้านข้างๆ แต่น้ำฝนก็สามารถไหลมาตามโครงหลังคามาถึงบ้านของเราได้เช่นกัน

ภาพ: เปิดฝ้าเพดานชั่วคราวเพื่อหาที่มาของปัญหาหลังคารั่ว
ภาพ: เปิดฝ้าเพดานชั่วคราวเพื่อหาที่มาของปัญหาหลังคารั่ว
ภาพ: มองหาแสงสว่างที่เล็ดลอดเข้ามาภายใน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำฝนรั่วจากหลังคา (ควรตรวจในช่วงเวลากลางวัน)
ภาพ: มองหาแสงสว่างที่เล็ดลอดเข้ามาภายใน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำฝนรั่วจากหลังคา (ควรตรวจในช่วงเวลากลางวัน)
ภาพ: บริเวณเหนือฝ้าเพดาน ลองมองหาที่มาของจุดน้ำรั่วหรือคราบน้ำบนโครงหลังคา
ภาพ: บริเวณเหนือฝ้าเพดาน ลองมองหาที่มาของจุดน้ำรั่วหรือคราบน้ำบนโครงหลังคา

จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบหาสาเหตุของหลังคารั่วนั้นไม่ยากเกินความสามารถของเจ้าของบ้านเท่าใดนัก สามารถนำไปใช้ตรวจบ้านได้ทั้งก่อนเข้าอยู่ หรือตรวจสอบเป็นประจำทุกๆ ปี และหากต้องการซ่อมแซมแก้ไข ควรเลือกใช้ช่างซ่อมหลังคาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพราะสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างถูกวิธีตามมาตรฐาน รวมถึงมีการรับประกันผลงานที่ทำให้เรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้น

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. ขั้นตอนตรวจเช็คสาเหตุหลังคารั่วเบื้องต้นด้วยตัวเอง จากภายนอกบ้าน และอีก 2 ขั้นตอนตรวจสอบได้เองจากภายในบ้าน เพื่อจะได้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขก่อนจะสร้างความเสียหายมากขึ้น

ใส่ความเห็น

×
×

Cart