scg-towiwat.com

ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพิ่มการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแ…

อ่านต่อ ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพิ่มการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

“สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบนโยบายประกันสังคมครบรอบ 30 ปี พร้อมขับเคลื่อนงานก้าวสู่ปีที่ 31 มุ่งเน้นช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

“สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบนโยบายป…

อ่านต่อ “สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบนโยบายประกันสังคมครบรอบ 30 ปี พร้อมขับเคลื่อนงานก้าวสู่ปีที่ 31 มุ่งเน้นช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ประกันสังคมดูแลช่วยเหลือ ครอบครัวหนุ่มแรงงานชาวบุรีรัมย์กลับจากอิสราเอล โดนกักตัวโควิด-19 โดดโรงแรมดับที่พัทยา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน …

อ่านต่อ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ประกันสังคมดูแลช่วยเหลือ ครอบครัวหนุ่มแรงงานชาวบุรีรัมย์กลับจากอิสราเอล โดนกักตัวโควิด-19 โดดโรงแรมดับที่พัทยา

ฟังทางนี้ ผู้ประกันตน 39และ 40 ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ประกันสังคมดูแลแน่นอน

ฟังทางนี้ ผู้ประกันตน 39และ 40…

อ่านต่อ ฟังทางนี้ ผู้ประกันตน 39และ 40 ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ประกันสังคมดูแลแน่นอน

0

รถเข็นของคุณ