scg-towiwat.com

รับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
– วุฒิ ปวช. – ปวส.
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
– วุฒิ ปวช. – ปวส.
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สนใจ ติดต่อ 02-5110240 หรือ 081-4563232
ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
0

รถเข็นของคุณ