ซื้อสินค้า โทร.02-5110240 | 081-4563232

ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า เงื่อนไขการคืนสินค้าและการคืนเงิน

ข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า เงื่อนไขการคืนสินค้าและการคืนเงิน
1. โปรดตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องก่อนเซ็นต์รับ หากสินค้าไม่ถูกต้องหรือเสียหายกรุณาส่งคืนสิค้าทันที มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยน/คืนสินค้า ต้องทำภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อสินค้า
3. ร้านของสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังนี้:ต้องไม่สินค้าสั่งซื้อ/สั่งทำพิเศษ สินค้าและหีบห่อต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
4. เมื่อชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินให้ภายหลัง
5. กรณีการชำระเงินล่าช้า ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ2ต่อเดือน

×
×

Cart